Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem


Gå med i Aqualund SDK och häng med på våra aktiviteter! Medlemskapet innebär anslutning till SSDF, som tillhandahåller försäkring och tidningen Sportdykaren. Join our club, Aqualund SDK, and dive with us. Included in the membership is a personal insurance through SSDF, a non-profit organization for divers, a diving magazine subscription, our own activities and much more.
Innan du bestämmer dig för att bli medlem kan du komma och provträna med oss vilken måndag du vill. Utrustning går att låna. Kontakta då ansvarig person för fridykning eller undervattensrugby, du hittar deras mail och telefonnummer under fliken Föreningen.

För att bli eller fortsätta vara medlem måste du betala in medlemsavgiften till klubbens plusgirokonto, kontonummer: 479 46 78-5 (ange personnummer och medlemskategori). Om du tidigare fyllt i formuläret och inte behöver ändra några uppgifter eller medgivanden så behöver du inte fylla i formuläret igen.

Termin gäller antingen vårtermin, 1:a jan till 31:e maj, eller hösttermin, 1:a juni till 31:e december. Helår gäller från nyår till nyår.

För båtdyk med föreningens båt tillkommer 200kr per dykdag och medlem.

Avgift är uppdelad i årsbaserad medlemsavgift för föreningen samt terminsbaserad aktivitetsavgift. Juniorer gäller 0-20år.

1. Du får ingen bekräftelse efter att din anmälan är skickad. När betalningen har kommit in till vårat plusgirokonto registrerar vi dig för medlemskap i Aqualund SDK samt SSDF.

2. Betalning för helår gäller kalenderår, dvs anmäler du dig på hösten skall du välja terminsavgift.

3. Genom att fylla i formuläret godkänner du att Aqualund SDK behandlar dina personuppgifter enligt gällande integritetspolicy som finns tillgänglig under fliken "Arkiv".
You are welcome to come and try diving at out pool sessions before you decide to become a member. Contact one of us in advance, you find the phone numbers and e-mail addresses under the tab Home.

In order to become or remain a member you must pay the membership fee to the club's Giro account, account number: 479 46 78-5 (state your social security number and category of membership. If you have previously filled out our membership form and do not need to change any information or consent, you should not fill out the form again. When payment is registered and we have received the form, you will receive a membership card.

A semester is either from 1st of January to 31st of May or from the 1st of June to the 31st of December.

When using the associations boat there will be an extra fee of 200 SEK per diving day and member.

The fee is split into a calendar year based association membership fee and a semester based activity fee. Juniors are aged 0-20 years.

1. Note that you will not get any confirmation when you have submitted the form. When we have received the money on our Giro account we will register you as a member in Aqualund SDK and SSDF. We will then send you a member card to the post address you have submitted in the form.

2. Payment for full year is calender year only, so if you join in the fall there is no use to select full year, instead select semester.

3. By writing to the form you accept the integrity policy which is availible under the page "Arkiv".
Anmäl dig som medlem eller till nya aktiviteter Submit membership or new activities

Välj vilken medlemstyp du vill ha


Vilka aktiviteter vill du vara med på?


Enligt GDPR måste klubben ha ditt godännande för att få lagra ovanstående uppgifter

Postadress:
Aqualund SDK - Sportdykning
Martin Henriz, Baravägen 7 lgh 1201
22240 Lund

Besöksadress:
Martin Henriz, Baravägen 7 lgh 1201
22240 Lund

Kontakt:
Tel: +46700915995, +46706081284
E-post: This is a mailto link